Filmi Govindudu Andarivadele Me Titra Shqip Govindudu Andarivadele
Filmi Jannat 2 Me Titra Shqip Jannat 2
Filmi Jannat Me Titra Shqip Jannat
Filmi Waqt The Race Against Time Me Titra Shqip Waqt The Race Against Time
Filmi Rang De Basanti Me Titra Shqip Rang De Basanti
Filmi Dolly Ki Doli Me Titra Shqip Dolly Ki Doli
Filmi Baby Me Titra Shqip Baby
Filmi Wanted Me Titra Shqip Wanted